Wednesday, 14 December 2011

SIFIR DARAB DENGAN JARI ( Sifir Darab 9 )

1.1 ( 1 X 9 ) Lipatkan jari kelingking tangan kiri
      Lihat gambar
1.2 9 jari yang tinggal, nilainya 9
1.3 Oleh itu 1 x 9 = 9


2.1 ( 2 x 9 ) Lipatkan jari manis tangan kiri
      Lihat gambar
2.2 Jari kelingking tangan kiri nilainya 10
2.3 8 jari yang tinggal, nilainya 8.
2.4 Oleh itu 10 + 8 = 18
2.5 Maka 2 x 9 = 18


3.1 ( 3 x 9 ) Lipatkan jari hantu tangan kiri
      Lihat gambar
3.2 Jari kelingking dan jari manis tangan kiri nilainya 20
3.3 7 jari yang tinggal,nilainya 7
3.4 Oleh itu 20 + 7 = 27
3.5 Maka 3 x 9 = 27


4.1 ( 4 x 9 ) Lipatkan jari telunjuk tangan kiri
      Lihat gambar
4.2 3 jari tangan kiri,nilainya 30
4.3 Ibu jari tangan kiri dan 5 jari tangan kanan, nilainya 6
4.4 Oleh itu 30 + 6 = 36
4.5 Maka 4 x 9 = 36


5.1 ( 5 x 9 ) Lipatkan ibu jari tangan kiri
      Lihat gambar
5.2 4 jari tangan kiri, nilainya 40
5.3 5 jari tangan kanan nilainya 5
5.4 Oleh itu 40 + 5 = 45
5.5 Maka 5 x 9 = 45


6.1 ( 6 x 9 ) Lipatkan ibu jari tangan kanan
      Lihat gambar
6.2 5 jari tangan kiri, nilainya 50
6.3 4 jari tangan kanan nilainya 4
6.4 Oleh itu 50 + 4 = 54
6.5 Maka 6 x 9 = 54


7.1 ( 7 x 9 ) Lipatkan jari telunjuk tangan kanan
      Lihat gambar
7.2 Ibu jari tangan kanan dan 5 jari tangan kiri,nilainya 60
7.3 3 jari tangan kanan yang tinggal nilainya 3
7.4 Oleh itu 60 + 3 = 63
7.5 Maka 7 x 9 = 63


8.1 ( 8 x 9 ) Lipatkan jari hantu tangan kanan
      Lihat gambar
8.2 7 jari di sebelah kiri jari hantu yang dilipatkan,nilainya 70
8.3 2 jari tangan kanan yang tinggal, nilainya 2
8.4 Oleh itu 70 + 2 = 72
8.5 Maka 8 x 9 = 72


9.1 ( 9 x 9 ) Lipatkan jari manis tangan kanan 
      Lihat gambar
9.2 8 jari di sebelah kiri jari manis yang dilipatkan, nilainya 80
9.3 Jari kelingking tangan kanan, nilainya 1
9.4 Oleh itu 80 + 1 = 81
9.5 Maka 9 x 9 = 81

Thursday, 8 December 2011

KUASAI SIFIR HANYA MENGGUNAKAN JARI SAHAJA !!

Ayuh ,, kenali JARI anda dulu yang mewakili angka sifir 6,7,8 dan 9.

 Lipatkan ibu jari kedua - dua tangan


Lipatkan ibu jari dan jari telunjuk kedua - dua tangan

Lipatkan ibu jari,jari telunjuk dan jari hantu kedua - dua tangan


Lipatkan ibu jari,jari telunjuk,jari hantu dan jari manis kedua - dua tangan
Ikuti langkah di bawah ini untuk mencari jawapan sifir dalam yang melibatkan angka 6,7,8, dan 9.

1.0 (6 x 6) 
1.1 2 ibu jari yang dilipatkan,nilainya 20,
      Lihat gambar
1.2  4 jari tangan kanan yang lurus didarabkan dengan 
       4 jari tangan kanan kiri yang lurus,
       nilainya, (4 x 4 = 16)
1.3  Oleh itu 20 + 16 = 36
1.4  Maka 6 x 6 = 36
 
2.0 (6 x 7) atau ( 7 x 6)
2.1 3 jari yang dilipatkan,nilainya 30.
  Lihat gambar 
2.2 3 jari tangan kanan yang lurus didarabkan
      dengan 4 jari tangan kiri yang lurus,
      nilainya, ( 3 x 4 = 12)
2.3 Oleh itu 30 + 12 = 42
2.4 Maka 6 x 7 = 42       7 x 6 = 42

                                                                                                     
                                                
3.0 ( 6 x 8 ) atau ( 8 x 6 )
3.1 4 jari yang  dilipatkan,nilainya 40.
    Lihat gambar                                  
3.2 2 jari tangan kanan yang lurus didarabkan
      dengan 4 jari tangan kiri yang lurus,
      nilainya, ( 3 x 4 = 12 )
3.3 Oleh itu 40 + 8 = 48
3.4 Maka 6 x 8 48    8 x 6 = 48                                                                        
4.0 ( 6  x 9 ) atau ( 9 x 6) 
4.1 5 jari yang dilipatkan, nilaainya 50.
      Lihat gambar
4.2  1 jari tangan kanan yang lurus didarabkan
       dengan 4 jari tangan kiri yang lurus, 
       nilainya, ( 1 x 4 = 4)
4.3  Oleh itu 50 + 4 = 54
4.4  Maka 6 x 9 = 54   9 x 6 = 54


5.0 ( 7 x 7 )
5.1 4 jari yang dilipatkan nilainya 40.
      Lihat gambar
5.2   3 jari tangan kanan yang lurus didarabkan 
        dengan 3 jari tangan kiri yang lurus,
        nilainya, ( 3 x 3 = 9 )
5.3   Oleh itu  40 + 9 = 49
5.4   Maka 7 x 7 = 496.0     (7x8) atau (8x7)
6.1     5 jari yang dilipatkan,nilainya 50.
            Lihat Gambar
6.2     2 jari tangan kanan yang lurus didarabkan 
          dengan 3 jari tangan kiri yang lurus,
           nilainya, (2x3=6)
6.3     Oleh itu 50 + 6 = 56
6.4     Maka 7 x 8 = 56    8 x 7 = 56

7.0       (7 x 9) atau (9 x 7)
7.1       6 jari yang dilipatkan,nilainya 60.
            Lihat gambar
7.2       1 jari tangan kanan yang lurus didarabkan 
            dengan 3 jari tangan kiri yang lurus,
            nilainya (1 x 3 = 3)
7.3      Oleh itu 60 + 3 = 63
7.4      Maka 7 x 9 =63      9 x 7 =63

8.0    ( 8 x 8)
8.1    6 jari yang dilipatkan,nilainya 60.
         Lihat gambar
8.2    2 jari tangan kanan yang lurus didarabkan 
         dengan 2 jari  tangan kiri yang lurus,
         nilainya , ( 2 x 2 = 4)
8.3    Oleh itu 80 + 4 = 64
8.4    Maka 8 x 8 = 64
9.0    (8 x 9) atau (9 x 8)
9.1    7 jari yang dilipatkan,nilainya 70   
         Lihat gambar
9.2   1 jari tangan kanan yang lurus didarabkan 
        dengan 2 jari tangan kiri yang lurus,
         nilainya   ( 1 x 2 = 2)
9.3   Oleh itu 70 + 2 = 72
9.4    Maka 8 x 9 = 72   9 x 8 = 7210.0 ( 9 x 9 )
10.1 8 jari yang dilipatkan,nilainya 80.
         Lihat gambar
10.2  1 jari tangan kanan yang lurus didarabkan 
      dengan 1 jari tangan kiri yang lurus, 
          nilainya (1 x 1 = 1)         
10.3  Oleh itu 80 + 1 =81                                  
10.4   Maka 9 x 9 = 81